Tradycyjne Święta obchodzone przez ludy słowiańskie

Zwrócę jednak uwagę na te najważniejsze święta i obrządki w tradycji słowiańskiej. Szczególnie czczone były święta w czasie przesileń słonecznych, gdyż punkty zwrotne w przyrodzie miały wpływ na gospodarkę rolną człowieka. Chciał on mieć również w tym udział, dlatego też poprzez obrzędy pragnął wpłynąć na pomyślność plonów i wspierać naturę w przełomowym dla niej momencie. Prawie z każdym świętem, mniej lub bardziej był związany kult zmarłych, o których nie zapominano w czasie uczt i składano na grobach pokarm dla dusz; często same uczty odbywały się nad grobami.

Tego typu świąt było bodaj pięć do roku i wszystkie miały wspierać przyrodę, dziękować bogom i wypraszać u nich łaski. Każde święto obchodzono ze szczegółowym zachowaniem wszelkich tradycji i obrządków, jakie łączyły się z danym dniem. Niezwykle ciekawe szczegóły owych świąt zawarte będą w odnośnikach do konkretnych już zwyczajów słowiańskich.