Słowianie

Współcześnie dokonując charakterystyki Słowian określa się głównie ich przynależność geograficzną, lokalizując w Europie środkowej, wschodniej i południowo - wschodniej. Wspomina się, iż jest ich na świecie blisko pół miliarda, co stanowi 5% ziemskiej populacji. Jednakże karty historii wspominają Słowian jako ludność, która zapisała się nie tylko jako lud pochodzenia indoeuropejskiego, ale również jako wojownicze, a zarazem pogańskie plemiona o zorganizowanej gospodarce, doskonale znające sposoby uprawy roli, hodowli zwierząt, jak również posiadające zdolności ceramiczne i kunszt rzemieślniczy. Być może właśnie te niezbadane talenty, jak i bogata przeszłość sprawiły, iż tak wielu naukowców i badaczy skupiło swoją uwagę na zgłębieniu tajemniczego pochodzenia ludu słowiańskiego. W ciągu ostatnich tysiącleci Słowianie przestali być jednym narodem, podzielili się na szereg mniejszych poszukujących własnej odrębności, lecz o wspólnych korzeniach. Obecnie wyróżniamy Słowian wschodnich, zachodnich i południowych. Do pierwszej grupy należą: Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini oraz Łemkowie, o których często w tym podziale się zapomina ponieważ naród ten nie posiada własnego kraju. Słowianie zachodni to Polacy, Czesi, Słowacy a także Łużyczanie, którzy stanowią najmniejszy naród słowiański zamieszkujący Łużyce w Niemczech (Lausitz). Ostatnią grupę stanowią Słowianie południowi: Serbowie, Chorwaci, Bośniacy, Czarnogórcy, Słoweńcy, Macedończycy i Bułgarzy.