Okres od VI do IXw

Okres od VI do IX wieku jest znów okresem, w którym nie do końca badacze mogą oprzeć się na faktach mówiąc o życiu codziennym Słowian, gdyż nie było wówczas kronikarzy, a ówczesne zapiski są bardzo skąpe. Był to prawdopodobnie efekt pogaństwa,

o którym nie chciano pisać, ani przyznawać się do niego. - A szkoda. - Jest to, bowiem najciekawszy okres w dziejach Słowian, o którym wiadomo nam jedynie ze źródeł późniejszych - po IX wieku. Niezwykłe zwyczaje, bogata obrzędowość i jedyna w swoim rodzaju kultura zostanie rozwinięta w kolejnych działach. Podobnie jak wszelkie inne odrębności charakteryzujące Słowian jak język, religia i każda z dziedzin życia niebywale bogata i interesująca.

Burzliwe okresy Słowian silnie odcisnęły się w historii i ustroju, których ślad pozostał do dziś. W VII wieku stworzyli oni pierwsze państwo słowiańskie - zwane państwem Samona - na gruzach dawnego władztwa celtyckich Bojów i germańskich Merkomanów.

Po kryzysach i zgrzytach wewnętrznych odrodzili się w IX wieku na Wielkich Morawach, których dorobek kulturalny i przemiany religijne są znane i cenione do dziś - mam tu na myśli porzucenie pogaństwa i wielką misję na tym obszarze. Słowianie w swej niebywałej waleczności potrafili wchłonąć koczowniczych Bułgarów i zmienić kaganów w słowiańskich kniaziów. Dla swych celów wykorzystywali groźnych Normanów, przed którymi drżała cała Europa, wcielając ich we własne szeregi i neutralizując. Słowianie, podobnie jak i inne ludy

w wielkiej rodzinie narodów posiadają swoją historię, wzloty i upadki, trudne walki; jednakże żaden naród nie ma aż tak bogatej przeszłości, tradycji, obrzędów i podbojów.

Wróć

This article was written by admin